't Anjeliertje nr. 5 schooljaar 2023-2024

Hierbij ontvangt u ons Anjeliertje. Met hierin een uitnodiging om te komen kijken naar de bijzondere schilderijen van groep 7 en 8.

Deze worden vanaf 22 november tentoongesteld bij podiumcafé Toos op de Parallelweg in Beverwijk.

Morgen is er een studiedag! Alle kinderen zijn vrij!!

Ik wens u alvast een gezellig weekend!


Anjeliertje 2023 2024 nr. 5
Veilig van en naar school
Gratis sportactiviteiten


In de maand november organiseert de Evenementenmakelaar, Beverwijk fit en Actief in samenwerking met verschillende sportclubs uit Beverwijk een heel mooi sportprogramma. Uw kind kan alle energie heerlijk kwijt tijdens de clinic’s. Tijdens de sportlessen kunnen de kinderen kennismaken met de sporten welke worden aangeboden in onze gemeente. Deelname aan de activiteiten is gratis. Zie bijgevoegde flyer voor meer informatie.

De trefbalclinic is komen te vervallen.

Woensdag 8 november

Kickboksen

Tijd: 15:00 – 16:00

Locatie: Sportschool van der Meij

Leeftijd: 6 t/m 12 jaar


Woensdag 22 november

Tafeltennis

Tijd: 16:00 – 17:00

Locatie: TTV Rapidity, Beverwijk

Leeftijd: 8 t/m 12 jaar


Woensdag 22 november

Karate

Tijd: 15:00 – 16:00

Locatie: gymzaal Elzenlaan1, Beverwijk

Leeftijd: 8 t/m 12 jaar


Vrijdag 18 november

Judo

Tijd: 16:00 – 17:00

Locatie: gymzaal

Leeftijd: 6 tot 12 jaar

Volop sportclinic maand november Fit en Actief
't Anjeliertje nr. 4 schooljaar 2023-2024

Hierbij ontvangt u het Anjeliertje. Ik wens u veel leesplezier!

Anjeliertje 2023 2024 nr. 4
Protocol bij code geel/oranje/rood

Hierbij willen wij u laten weten wat wij als school doen als er door het KNMI een code geel, oranje of code rood afgekondigd wordt.

Voorop staat de veiligheid van onze leerlingen.

Bij code geel: onze school is open, de lessen gaan gewoon door.

Bij code oranje: Dit wordt afgekondigd als er kans is op gevaarlijk of extreem weer.

Onze school is open, de lessen gaan door, maar de kinderen mogen niet buiten spelen. Wij vragen dan aan de ouders of zij hun kinderen na schooltijd uit de klas willen ophalen.

Bij code rood: De school is dan dicht. Als code rood halverwege een schooldag afgegeven wordt dan vangen wij de kinderen op school op. De kinderen blijven dan in de klassen. Ouders mogen altijd hun eigen kind van school halen als zij dit willen.

Vooralsnog is de verwachting dat er code oranje afgegeven wordt halverwege de ochtend. Wij houden u op de hoogte via Klasbord.


Onze MR zoekt een nieuw ouderlid

Vanaf januari 2024 is onze medezeggenschapsraad op zoek naar een nieuw ouderlid.

In bijgevoegde brief wordt uitgelegd wat de MR inhoud en wat er van een ouderlid verwacht wordt.

Heeft u interesse dan kunt u voor 17 november een mail sturen naar mr@anjelier.nl.

De MR zoekt nieuw ouderlid januari 2024
Haal- en brengschema

Zoals afgesproken wijzigt het haal- en brengschema na de herfstvakantie.

In de bijlage ziet u wanneer u mee mag naar de klas als u uw zoon/dochter komt brengen.

Na de kerstvakantie zal dit schema weer wijzigen, zodat ouders die op deze dagen werken ook een mogelijkheid krijgen om hun zoon/dochter naar de klas te brengen.

Haal en brengen naar school 2023 2024 herfst en mei
Activiteiten in de herfstvakantie

Nog een dag en het is alweer herfstvakantie.

De Evenementenmakelaar organiseert in de vakantie diverse leuke activiteiten. Deze ziet u op de meegestuurde flyer.

Na de herfstvakantie organiseren ze verschillende sportclinics. Deze zijn gratis en daar kunt u uw kind voor inschrijven.

Wellicht zit er iets voor uw kind bij?

Ik wens u alvast een gezellige vakantie!

Volop sportclinic maand november Fit en Actief
Workshops en trainingen van het Centrum Jeugd en Gezin

Het Centrum Jeugd en Gezin organiseert interessante workshops en trainingen over verschillende onderwerpen.

In de bijlage treft u hier meer informatie over aan. Wellicht zit er iets voor u bij?

PO Workshops en trainingen CJG herfstvakantie 2023
't Anjeliertje nr. 3 schooljaar 2023-2024

Hierbij het Anjeliertje, weer boordevol nieuws.

Ik wens u veel leesplezier.

Anjeliertje 2023 2024 nr. 3
Fietspad Warande afgesloten thv nr. 45 op 25 oktober

Het onderstaande bericht hebben wij zojuist ontvangen van de Gemeente Beverwijk. Voor u ter info.

Zoals jullie wellicht weten zijn wij druk bezig met rioolwerkzaamheden en de herinrichting van de straten in de wijk Warande. Hiervoor moeten we een kabelboring doen onder de weg Warande door. Deze boring komt bij Warande nr. 45 en de werkzaamheden duren één dag: woensdag 25 oktober a.s. Om veilig te kunnen werken heeft de boorploeg ruimte nodig en daarom sluiten we één dag het fietspad aan beide zijden van de Warande af. We doen dat ter hoogte van nummer 45. Fietsers richting de Plesmanweg worden verzocht om te rijden via Zonnebloemlaan – Florastraat - Plantage. Fietsers richting Westerhout worden verzocht om te rijden via Zonnebloemlaan en de Laan van Blois, via de weg langs de Montessorischool. We hebben bewust gekozen voor een dag in de herfstvakantie (woensdag 25 oktober) om de overlast voor schoolgaande kinderen te beperken. Tijdelijke bebording geven de werkzaamheden aan en begeleiden de fietsers bij de omleidingen. 

Bibliotheek
Op de eerste verdieping van onze school is er een kleine bibliotheek voor de groepen 6, 7 en 8.
Lees meer
Keurmerk BeterBoek
Onze school is sponsor van het maatschappelijke project voor de kinderafdeling van het Rode Kruisziekenhuis in Beverwijk.
Lees meer
Piet en Klaas
Deze twee leuke cavia's hebben het erg naar hun zin bij ons op De Anjelier. Ze worden goed verzorgd door de leerlingen van groep 7.
Lees meer
Samen werken aan het ontwikkelen van eigen wijsheid