Katholieke basisschool De Anjelier is een basisschool met ongeveer 400 leerlingen, die zijn verdeeld over 17 groepen, gelegen aan de westrand van de gemeente Beverwijk, in een vrij rustig stadsgedeelte.
Op het terrein aan de Anjelierenlaan bevinden zich twee gebouwen. In het hoofdgebouw zijn twee kleutergroepen en de groepen 3 t/m 8 gehuisvest. Het speellokaal kan in voorkomende situaties ook dienst doen als aula.
Drie lokalen zijn combilokalen. Hier is de voor- naschoolse opvang ( NSO) gehuisvest. Overdag gebruikt de school deze ruimten. In het bijgebouw, de voormalige kleuterschool, zijn twee kleutergroepen gehuisvest.
Naast een apart peuter- en kleuterschoolplein zijn er twee schoolpleinen voor de groepen 3 t/m 8. We hebben veel ruimte waar we optimaal gebruik van maken.
In veel gezinnen werken beide ouders. Steeds meer kinderen maken gebruik van de buitenschoolse opvang. De school biedt in het eigen gebouw in samenwerking met de NSO arrangementen op maat. 
Bibliotheek
Op de eerste verdieping van onze school is er een kleine bibliotheek voor de groepen 6, 7 en 8.
Lees meer
Keurmerk BeterBoek
Onze school is sponsor van het maatschappelijke project voor de kinderafdeling van het Rode Kruisziekenhuis in Beverwijk.
Lees meer
Piet en Klaas
Deze twee leuke cavia's hebben het erg naar hun zin bij ons op De Anjelier. Ze worden goed verzorgd door de leerlingen van groep 7.
Lees meer
Samen werken aan het ontwikkelen van eigen wijsheid