Toelatingsbeleid
Over leerlingen die op een andere school staan ingeschreven wordt eerst overleg gevoerd met de school van herkomst. Dit kan nadat de school hiervoor het akkoord van ouders heeft gekregen. 
Wanneer uw kind van een andere school naar De Anjelier komt ontvangen wij altijd een onderwijskundig rapport van de vorige school. Dit is een beschrijving van de leerling door de leerkracht van de school van herkomst. Hieruit kunnen wij opmaken op welk niveau uw kind functioneert. 

Bij een verhuizing van een leerling van De Anjelier naar een andere school, stellen wij zelf voor de nieuwe school van de leerling ook een onderwijskundig rapport op. 
Bibliotheek
Op de eerste verdieping van onze school is er een kleine bibliotheek voor de groepen 6, 7 en 8.
Lees meer
Keurmerk BeterBoek
Onze school is sponsor van het maatschappelijke project voor de kinderafdeling van het Rode Kruisziekenhuis in Beverwijk.
Lees meer
Piet en Klaas
Deze twee leuke cavia's hebben het erg naar hun zin bij ons op De Anjelier. Ze worden goed verzorgd door de leerlingen van groep 7.
Lees meer
Samen werken aan het ontwikkelen van eigen wijsheid