Wij geloven dat ieder kind in zijn eigen buurt het onderwijs moet krijgen dat bij hem of haar past.
Wat is de rol van Passend Onderwijs IJmond
Scholen en hun besturen zijn in eerste instantie verantwoordelijk voor het realiseren van het onderwijsaanbod.
Het SWV PO IJmond ondersteunt, faciliteert in financiële middelen en verleent diensten aan scholen; leerkrachten, intern begeleiders/zorgcoördinatoren, directeuren/schoolleiders en ouders, om goed passend onderwijs te kunnen waarmaken.
Voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, zijn vanuit het SWV PO IJmond voor iedere school consulenten en specialisten beschikbaar die samen met school, ouders en eventuele andere betrokkenen voor en mét deze kinderen een aanpak bedenken en uitvoeren die voor deze leerling, de leerkracht en ouders werkt. Dit noemen we arrangeren. Arrangeren is doen wat nodig is zodat een leerling zich optimaal kan ontwikkelen.
Het samenwerkingsverband heeft, naast de professionals die zijn gekoppeld per school ook andere specialisten in huis met diverse expertise en vanuit diverse achtergronden voor ondersteuning, hulp en advies.
Voor meer informatie kunt u klikken op de link:
Passend Onderwijs IJmond                                        

Agenda

14 feb 09:00
11:00
Groepen 8 Technisch College
24 feb 08:30
08:30
1e rapport mee naar huis
27 feb
03 mrt
Voorjaarsvakantie
06 mrt
Studiedag
Bibliotheek
Op de eerste verdieping van onze school is er een kleine bibliotheek voor de groepen 6, 7 en 8.
Lees meer
Keurmerk BeterBoek
Onze school is sponsor van het maatschappelijke project voor de kinderafdeling van het Rode Kruisziekenhuis in Beverwijk.
Lees meer
Thuiswerken tijdens Coronacrisis
Thuisonderwijs tijdens de Coronacrisis
Lees meer
Samen werken aan het ontwikkelen van eigen wijsheid