Hier komt een stukje tekst
Wat is de rol van Passend Onderwijs IJmond
Scholen en hun besturen zijn in eerste instantie verantwoordelijk voor het realiseren van het onderwijsaanbod.
Het SWV PO IJmond ondersteunt, faciliteert in financiële middelen en verleent diensten aan scholen; leerkrachten, intern begeleiders/zorgcoördinatoren, directeuren/schoolleiders en ouders, om goed passend onderwijs te kunnen waarmaken.
Voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, zijn vanuit het SWV PO IJmond voor iedere school consulenten en specialisten beschikbaar die samen met school, ouders en eventuele andere betrokkenen voor en mét deze kinderen een aanpak bedenken en uitvoeren die voor deze leerling, de leerkracht en ouders werkt. Dit noemen we arrangeren. Arrangeren is doen wat nodig is zodat een leerling zich optimaal kan ontwikkelen.
Het samenwerkingsverband heeft, naast de professionals die zijn gekoppeld per school ook andere specialisten in huis met diverse expertise en vanuit diverse achtergronden voor ondersteuning, hulp en advies.
Voor meer informatie kunt u klikken op de link:
Passend Onderwijs IJmond                                        

Agenda

21 jun 08:15
16:15
Fedra studiedag
21 jun 19:30
20:30
MR vergadering
28 jun 08:30
16:30
Studiedag
30 jun 17:15
18:15
Opvoering talentenshow groepen 8
Bibliotheek
Op de eerste verdieping van onze school is er een kleine bibliotheek voor de groepen 6, 7 en 8.
Lees meer
Keurmerk BeterBoek
Onze school is sponsor van het maatschappelijke project voor de kinderafdeling van het Rode Kruisziekenhuis in Beverwijk.
Lees meer
Thuiswerken tijdens Coronacrisis
Thuisonderwijs tijdens de Coronacrisis
Lees meer
Samen werken aan het ontwikkelen van eigen wijsheid