HET TEAM
Het team van De Anjelier, wil vooral dat de kinderen zich ‘thuis’ voelen. Dit proberen ze te bereiken door te zorgen voor een goede sfeer, waar persoonlijke aandacht voor elkaar is. Net als thuis zien zij de school als een veilige plek, waar iedereen elkaar serieus neemt en van waaruit op  positieve wijze naar elkaar gekeken wordt. Dit pedagogisch klimaat verschaft de duidelijkheid en veiligheid van waaruit de kinderen tot leren komen. 

Het team wordt aangestuurd door de directeur, Ton Minneboo, en de adjunct-directeur, Angelique Dibbets. 

De directie van de Anjelier wordt ondersteund door de zorgcoördinator, Désirée Molenaars-Engberts. Gezamenlijk met de directie vormen zij het pedagogisch team (PT). Het PT bewaakt de kwaliteit van het onderwijs en het ondersteuningsbeleid op De Anjelier. 
Het team bestaat uit ; leerkrachten en onderwijsassistentes. Daarnaast zijn er meerdere leerkrachten specialist op een bepaald vakgebied;
- dyslexie, lees en taal
- rekenen
- gedrag
- hoogbegaafdheid
- cultuureducatie
- lichamelijke opvoeding
De directie en de zorgcoördinator worden administratief ondersteund door Monique Visser. 
Diederik de Vries is de conciërge en hij zorgt onder andere voor het algemeen onderhoud op de school.

Hieronder treft u de link aan naar een leuk filmpje waarin Angelique Dibbets u uitlegt waarom wij zo'n fijne school zijn.
http://youtu.be/qVqlG7czUBo
Bibliotheek
Op de eerste verdieping van onze school is er een kleine bibliotheek voor de groepen 6, 7 en 8.
Lees meer
Keurmerk BeterBoek
Onze school is sponsor van het maatschappelijke project voor de kinderafdeling van het Rode Kruisziekenhuis in Beverwijk.
Lees meer
Piet en Klaas
Deze twee leuke cavia's hebben het erg naar hun zin bij ons op De Anjelier. Ze worden goed verzorgd door de leerlingen van groep 7.
Lees meer
Samen werken aan het ontwikkelen van eigen wijsheid