De vrijwillige ouderbijdrage
Wij vragen u jaarlijks om een vrijwillige ouderbijdrage. Wij gebruiken deze bijdrage voor alle leuke - en onmisbare - feesten en activiteiten op school, die niet door het rijk bekostigd worden: Sinterklaas, het kerstfeest, het Paasfeest, sportdagen e.d. Daarnaast vragen wij een bijdrage voor specifieke activiteiten die vaak gebonden zijn aan de groep waar uw kind(eren) in zit(ten), zoals excursies, schoolreisjes en het schoolkamp. De hoogte van de ouderbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld en aan de ouders gecommuniceerd. Voor het schoolreisje en het kamp van de schoolverlaters geldt dat de bijdrage vrijwillig is, maar zonder deze bijdrage kunnen wij deze activiteiten niet organiseren. In de loop van het schooljaar kunt u nog andere kosten tegenkomen, zoals bijvoorbeeld het afnemen van de schoolfoto’s.

Pauzevervanging

Omdat onze school een continurooster heeft, betekent dit dat alle leerlingen tussen de middag op school lunchen. Deze lunchpauze wordt door de pauzevervanging geregeld. Ieder schooljaar vragen wij u een vrijwillige bijdrage voor deze pauzevervanging.

Wis Collect
De ouderbijdragen worden op een eenvoudige manier geïnd via het digitale systeem WIS Collect. Per bijdrage ontvangen de ouders een mail van Fedra / WIS Collect. Via een link in de mail kunt u de bijdrage(n) rechtstreeks met iDEAL betalen. Soms komen de e-mail in reclame/spammappen terecht. Controleert u die ook?


Wilt u wel, maar kunt u niet betalen?
De gemeentes bieden ouders die leven van een minimuminkomen de mogelijkheid om een tegemoetkoming te krijgen voor deze kosten.
Bibliotheek
Op de eerste verdieping van onze school is er een kleine bibliotheek voor de groepen 6, 7 en 8.
Lees meer
Keurmerk BeterBoek
Onze school is sponsor van het maatschappelijke project voor de kinderafdeling van het Rode Kruisziekenhuis in Beverwijk.
Lees meer
Thuiswerken tijdens Coronacrisis
Thuisonderwijs tijdens de Coronacrisis
Lees meer
Samen werken aan het ontwikkelen van eigen wijsheid