De missie van de Anjelier luidt:
“Wij, het team van De Anjelier, willen GOED ONDERWIJS geven in een omgeving waar alle kinderen met plezier naar toegaan en zich veilig voelen.”
De Anjelier: GOED ONDERWIJS, plezier en veiligheid .

Visie
De visie waarbinnen deze missie wordt verwezenlijkt is: Wat is GOED ONDERWIJS? 
GOED ONDERWIJS is volgens De Anjelier breed, passend en opbrengstgericht.
BREED: omdat het gaat om de totale ontwikkeling van het kind in de brede context van de omgeving van het kind.
PASSEND: omdat het om ALLE kinderen op onze school gaat. “Op de Anjelier komen al onze kinderen tot hun recht”
OPBRENGSTGERICHT: omdat wij per kind het maximale willen bereiken.

Door GOED ONDERWIJS realiseren wij hoge opbrengsten in:
Taal, rekenen en sociaal emotionele ontwikkeling;
Waardering van onze omgeving (kinderen, ouders, bestuur en inspectie)
Maatschappelijke veranderingen en onderwijskundige vernieuwingen krijgen een weloverwogen plek in ons onderwijs.
Wij behouden en ontwikkelen het huidige veilige klimaat waarin de Kanjertraining centraal staat.
Bibliotheek
Op de eerste verdieping van onze school is er een kleine bibliotheek voor de groepen 6, 7 en 8.
Lees meer
Keurmerk BeterBoek
Onze school is sponsor van het maatschappelijke project voor de kinderafdeling van het Rode Kruisziekenhuis in Beverwijk.
Lees meer
Piet en Klaas
Deze twee leuke cavia's hebben het erg naar hun zin bij ons op De Anjelier. Ze worden goed verzorgd door de leerlingen van groep 7.
Lees meer
Samen werken aan het ontwikkelen van eigen wijsheid