Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd middels onze app, Klasbord, het Anjeliertje en oudergesprekken. 
Klasbord
Via deze app worden de ouders geïnformeerd door de leerkracht, de directie en de administratie over belangrijke gebeurtenissen/ activiteiten die op school plaats vinden. Alle nieuwe ouders ontvangen van de administratie inloggegevens om deze app te activeren. 
't Anjeliertje
Dit is onze digitale nieuwsbrief die 1x in de twee weken verschijnt. Via deze nieuwsbrief houden wij de ouders op de hoogte van de lopende projecten en actuele onderwerpen. Deze nieuwsbrief vindt u op onze website en in onze app.
Oudergesprekken
Jaarlijks organiseren wij diverse momenten dat ouders met de leerkracht in gesprek kunnen gaan. Via de app van school kunt u zich hiervoor dan inschrijven.
Informeren gescheiden ouders
Scholen zijn verplicht om te rapporteren over de leervorderingen van leerlingen aan hun ouders, voogden of verzorgers. Ook na een scheiding worden beide ouders gelijkelijk behandeld door de school. De school neemt hiermee een neutrale positie in. Uitgangspunt van de school is dat de informatie zoveel mogelijk aan beide ouders op hetzelfde moment gegeven wordt, bijvoorbeeld tijdens informatieavonden en rapportgesprekken. Beide ouders worden uitgenodigd en de school gaat ervan uit dat beide ouders gezamenlijk bij de gesprekken aanwezig zijn. Wanneer dit niet mogelijk of wenselijk is, verwacht de school dat de ene ouder de andere ouder informeert over de ontwikkeling en vorderingen van hun kind. Alleen in uitzonderlijke gevallen informeert de school, op aanvraag, beide ouders afzonderlijk. Wanneer ouders twee exemplaren van een rapport of andere documenten willen ontvangen, kunnen zij dit schriftelijk aanvragen bij de leerkracht of de directie.
Ziekmelden
In geval van ziekte of (tand)artsbezoek van uw kind(eren) verzoeken wij u dit altijd vóór schooltijd aan ons door te geven. Wanneer een leerling niet is afgemeld, bellen wij na negen uur naar het huisadres om te informeren wat er aan de hand is. Kinderen die onder schooltijd ziek worden, mogen niet zelfstandig naar huis. Wij verwachten dat ze opgehaald worden. Het is daarom belangrijk dat we u kunnen bereiken in geval van nood. Vanaf 8.00 uur kunt u de school bellen op telefoonnummer 0251-228765 om uw kind afwezig te melden.
Verlof aanvragen
Uw kind is leerplichtig wanneer hij/zij vijf jaar is. Dat betekent dat u uw kind vanaf deze leeftijd niet zomaar thuis mag houden. In voorkomende gevallen zult u verlof moeten aanvragen. De school biedt een doorgaande lijn in de lesstof aan van groep 1 t/m groep 8. Het is daarom wenselijk dat ook kinderen in de niet-leerplichtige periode zo veel mogelijk onderwijs volgen. Is het niet mogelijk op vakantie te gaan tijdens de schoolvakanties? Dan kunt u bij de directie toestemming vragen voor schoolverlof buiten de schoolvakanties. U dient hiervoor een aanvraagformulier verlof in te vullen. Dit formulier vindt u op onze website onder het kopje documenten.
Gym voor kleuters
De kleuters dragen geen speciale gymkleding. Wel linnen instapschoenen, graag zonder veters en met een stroeve zool. De schoenen voorzien van een naam. Deze schoenen blijven op school in een stoffen tas. De kleutergroepen gymmen in de speelzaal van school.
Gym voor de groepen 3 t/m 8
De groepen 3 t/m 8 gymmen in de sporthal op de Elzenlaan. Daarnaast worden er ook gymlessen gegeven buiten op het schoolplein. Gymkleding is verplicht. Jongens gymmen in een korte broek en een T-shirt, de meisjes in een korte broek en T-shirt of in een turnpakje. Gymschoenen is praktisch in verband met vloervuil en het risico op voetschimmel. De kinderen kleden zich voor- en na de gymles om in de kleedkamers. Vanaf groep 6 wordt er na de gymles opgefrist, douchen mag! De kinderen van groep 3, 4 en 5 wassen in ieder geval hun gezicht. Mocht uw kind niet kunnen deelnemen aan de gymles, geeft u hem/haar dan even een briefje mee.
Eerste Communie
De kinderen van groep 4 kunnen in het voorjaar hun Eerste Communie doen. Via de kerk ontvangen wij hierover informatie welke wij aan u door zullen geven. De Eerste Communie is vooral een zaak van ouders, hun kind en de kerk. U kiest zelf of uw kind aan het Communiefeest meedoet. De organisatie en uitvoering van dit feest liggen volledig in handen van ouders en kerk.
 

Bibliotheek
Op de eerste verdieping van onze school is er een kleine bibliotheek voor de groepen 6, 7 en 8.
Lees meer
Keurmerk BeterBoek
Onze school is sponsor van het maatschappelijke project voor de kinderafdeling van het Rode Kruisziekenhuis in Beverwijk.
Lees meer
Piet en Klaas
Deze twee leuke cavia's hebben het erg naar hun zin bij ons op De Anjelier. Ze worden goed verzorgd door de leerlingen van groep 7.
Lees meer
Samen werken aan het ontwikkelen van eigen wijsheid