Op deze pagina vindt u documenten waar wij op school mee werken.

Pictogrammenkaart.pdf
Schoolondersteuningsprofiel 2019-2020 .pdf
Aanvraag extra vakantie en verlof.pdf
Protocol basisonderwijs De Anjelier 2020-10-20.pdf
Schoolplan 2020-2024 .pdf

Documenten voor alle scholen van Stichting Fedra
Ons bestuur, Stichting Fedra, heeft een aantal documenten en protocollen opgesteld die niet alleen voor onze school gelden, maar voor alle scholen van Fedra. We hebben deze stukken gebundeld onder het tabblad Fedra. U vindt hier onder andere de Klachtenregeling, het protocol Sociale media en het protocol Schorsing en verwijdering. Via deze link komt u op de betreffende pagina of rechtstreeks via het hoofdmenu.
Bibliotheek
Op de eerste verdieping van onze school is er een kleine bibliotheek voor de groepen 6, 7 en 8.
Lees meer
Keurmerk BeterBoek
Onze school is sponsor van het maatschappelijke project voor de kinderafdeling van het Rode Kruisziekenhuis in Beverwijk.
Lees meer
Thuiswerken tijdens Coronacrisis
Thuisonderwijs tijdens de Coronacrisis
Lees meer
Samen werken aan het ontwikkelen van eigen wijsheid