Partners

Onze school werkt onder andere samen met Passend Onderwijs IJmond,  peuteropvang Roetsjj, Welschap NSO en met SKOV NSO. Ook werken wij samen met  de afdeling Jeugdgezondheidszorg van de GGD Kennemerland.

 

Bibliotheek
Op de eerste verdieping van onze school is er een kleine bibliotheek voor de groepen 6, 7 en 8.
Lees meer
Keurmerk BeterBoek
Onze school is sponsor van het maatschappelijke project voor de kinderafdeling van het Rode Kruisziekenhuis in Beverwijk.
Lees meer
Thuiswerken tijdens Coronacrisis
Thuisonderwijs tijdens de Coronacrisis
Lees meer
Samen werken aan het ontwikkelen van eigen wijsheid