SKOV biedt professionele kinderopvang voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar in Beverwijk e.o. Het spelende kind staat in de opvang centraal. Wij beschouwen spel als het fundament van de ontwikkeling van elk kind en hebben veel persoonlijke aandacht voor ieder kind.

SKOV heeft twee buitenschoolse opvanglocaties: Kolderzolder en Arena die in het centrum van Beverwijk, aan het Moensplein, gevestigd zijn. 

SKOV biedt opvang van hoge kwaliteit. We werken met betrokken, deskundige medewerkers waarbij taken en verantwoordelijkheden duidelijk omschreven zijn. We hebben oog voor de wensen en behoeften van onze klanten en de maatschappij.

Voor meer informatie kunt klikken op de volgende link:  SKOV NSO    

Bibliotheek
Op de eerste verdieping van onze school is er een kleine bibliotheek voor de groepen 6, 7 en 8.
Lees meer
Keurmerk BeterBoek
Onze school is sponsor van het maatschappelijke project voor de kinderafdeling van het Rode Kruisziekenhuis in Beverwijk.
Lees meer
Piet en Klaas
Deze twee leuke cavia's hebben het erg naar hun zin bij ons op De Anjelier. Ze worden goed verzorgd door de leerlingen van groep 7.
Lees meer
Samen werken aan het ontwikkelen van eigen wijsheid