Nieuwe leerlingen kunnen gedurende het gehele schooljaar aangemeld worden. U kunt een afspraak maken met de directie voor een informatiegesprek en een rondleiding door de school. Tijdens dit gesprek vertellen wij u over de onderwijs- en opvoedkundige kanten van de Anjelier en laten we u veel van onze school zien. 

Kinderen kunnen aangemeld worden vanaf 2 jaar en kunnen als 4-jarige bij ons starten. Wij gaan er vanuit dat ouders/verzorgers bij het aanmelden van hun kind, alle relevante informatie over het kind (gezondheid, cognitieve en sociale ontwikkeling) beschikbaar stellen aan de directie. De directie zal hiermee de inschatting maken over de mogelijkheden van de school om het kind de school succesvol te laten doorlopen.
Wanneer u de keuze maakt voor onze school, wordt het aanmeldingsformulier ingevuld en ondertekend. Zodra dit formulier verwerkt is ontvangt u hiervan een bevestiging. Wanneer de directie besluit om een leerling niet in te schrijven, dan worden de ouders/verzorgers schriftelijk en mondeling geïnformeerd over de reden.

Momenteel hebben wij zoveel aanmeldingen voor onze kleutergroepen dat onze kleuterklassen voor het schooljaar 2024-2025 vol zitten. Kinderen die vier jaar worden in het schooljaar 2025-2026 kunnen nog wel worden aangemeld.

Bibliotheek
Op de eerste verdieping van onze school is er een kleine bibliotheek voor de groepen 6, 7 en 8.
Lees meer
Keurmerk BeterBoek
Onze school is sponsor van het maatschappelijke project voor de kinderafdeling van het Rode Kruisziekenhuis in Beverwijk.
Lees meer
Piet en Klaas
Deze twee leuke cavia's hebben het erg naar hun zin bij ons op De Anjelier. Ze worden goed verzorgd door de leerlingen van groep 7.
Lees meer
Samen werken aan het ontwikkelen van eigen wijsheid