Een dag in de week zit de Day a Week School op de Anjelier. De Day a Week School (DWS) biedt onderwijs aan cognitief talentvolle leerlingen met een sterk creatief denkvermogen die behoefte hebben aan meer uitdaging dan dat het reguliere onderwijs hen kan bieden.
Achttien leerlingen van meerdere scholen in Beverwijk en Heemskerk komen één dag in de week bijeen op De Anjelier. Dit zijn cognitief talentvolle kinderen die zo nog meer uitgedaagd kunnen worden. Het lesmateriaal is vooral gericht op wiskunde en wetenschap, taal, filosofie en denkstrategieën. Hiernaast wordt er aandacht geschonken aan de ontwikkeling van studievaardigheden en zijn er activiteiten om de sociale vaardigheden en persoonlijke reflectie te versterken. 

De leerlingen worden via een speciale procedure geselecteerd door de intern begeleider of zorgcoördinator van de betreffende scholen. Hierbij focussen wij ons op een selecte groep leerlingen die we zo nog meer uitdaging kunnen bieden. Deze leerlingen gaan in overleg met ouders en school een dag in de week naar deze groep, waar ze op niveau worden uitgedaagd. Deze groep is beschikbaar voor leerlingen van groep 5 t/m 8.


Bibliotheek
Op de eerste verdieping van onze school is er een kleine bibliotheek voor de groepen 6, 7 en 8.
Lees meer
Keurmerk BeterBoek
Onze school is sponsor van het maatschappelijke project voor de kinderafdeling van het Rode Kruisziekenhuis in Beverwijk.
Lees meer
Piet en Klaas
Deze twee leuke cavia's hebben het erg naar hun zin bij ons op De Anjelier. Ze worden goed verzorgd door de leerlingen van groep 7.
Lees meer
Samen werken aan het ontwikkelen van eigen wijsheid