Onze school

De Anjelier wil een school zijn waar ieder kind tot zijn recht komt. Kennis verwerven en persoonlijke ontplooiing gaan hand in hand. Kernbegrippen van ons onderwijs zijn: relatie (samenwerking, respect, openheid), autonomie (zelfkennis, zelfvertrouwen, verantwoordelijkheidsbesef) en competentie (kennis, persoonlijke cognitieve, sociaal-emotionele ­ en creatieve ontplooiing).

Leerkrachten die op De Anjelier werken, willen vooral dat de kinderen en zijzelf zich ‘thuis’ voelen. Dit proberen ze te bereiken door te zorgen voor een goede sfeer, waar persoonlijke aandacht voor elkaar is. Humor wordt hierbij als een onmisbaar soort cement beschouwd. Net als thuis zien zij de school als een veilige plek, waar iedereen elkaar serieus neemt en van waaruit positief naar elkaar gekeken wordt. Dit pedagogisch klimaat verschaft de duidelijkheid en veiligheid van waaruit de kinderen tot leren komen.

Bibliotheek
Op de eerste verdieping van onze school is er een kleine bibliotheek voor de groepen 6, 7 en 8.
Lees meer
Keurmerk BeterBoek
Onze school is sponsor van het maatschappelijke project voor de kinderafdeling van het Rode Kruisziekenhuis in Beverwijk.
Lees meer
Thuiswerken tijdens Coronacrisis
Thuisonderwijs tijdens de Coronacrisis
Lees meer
Samen werken aan het ontwikkelen van eigen wijsheid